23.6.2020 Pihlajalinna ja koulutuskuntayhtymä Sasky aloittavat koulutusyhteistyön Tampereella

Koulutuskuntayhtymä Sasky laajentaa lähihoitajakoulutusta Tampereella yhteistyössä Pihlajalinnan kanssa. Saskyn Tampereen palvelualan ammattiopiston lähihoitajakoulutus siirtyy Kehräsaareen uusiin tiloihin syksyllä 2020. Koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Pihlajalinnan kanssa, ja Kehräsaareen rakennetaan muun muassa lisättyä todellisuutta hyödyntävä virtuaalinen hoivakoti -oppimisympäristö.

Uudet tilat mahdollistavat Saskyn Tampereen palvelualan ammattiopiston lähihoitajakoulutuksen opiskelijamäärän kasvattamisen jopa 160 opiskelijaan nykyisestä noin 60–80 opiskelijasta. Opiskelupaikkoja on tarkoitus painottaa erityisesti niille osaamisaloille, joilla on tarjolla runsaasti työpaikkoja ja tälläkin hetkellä kärsitään työvoimapulasta. Osaajien tarve lisääntyy lähitulevaisuudessa muun muassa vanhustyössä uusien hoitajamitoitusten myötä.

Pihlajalinnalla on vahvaa osaamista sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisessa ja kehittämisessä. Tiivistetty yhteistyö Saskyn kanssa antaa erinomaiset lähtökohdat uusille ja innostaville oppimistavoille.

– Yhdessä voimme kehittää koulutusta vastaamaan kehittyvän sote-alan haasteisiin tuomalla esimerkiksi digitaaliset palvelut ja menetelmät osaksi ammattitaitoa jo oppimispolun alkuvaiheessa, Pihlajalinnan henkilöstö-johtaja Elina Heliö sanoo.

Jatkossa Saskyssa Tampereella voidaan kouluttaa esimerkiksi kysyttyjä hoiva-avustajia suoraan yritysyhteistyökumppanien tarpeisiin sekä järjestää työvoimakoulutuksia.

Kun perusinfra Kehräsaaren tiloihin on saatu pystytettyä, aloitetaan sinne myös ar- ja vr-teknologiaa eli lisättyä todellisuutta hyödyntävän virtuaalisen hoivakoti -oppimisympäristön rakentaminen. Uudessa ympäristössä hyödynnetään muun muassa oppimispelejä. Nykyteknologia mahdollistaa esimerkiksi anatomian, lääkeannostelun ja eri tautien mielekkään ja tehokkaan opiskelun potilaan rooliin eläytyen sekä oppimiskokemusta syventäen.

Saskyn Tampereen palvelualan ammattiopiston lähihoitajakoulutuksen opiskelijamäärän kasvaessa myös uusia opettajia on rekrytoitu ja lisää rekrytoidaan tarpeen mukaan. Koulutukseen on jatkuva haku. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan hänen aiempaan osaamiseensa perustuva, henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, joten opiskeluajat voivat eri opiskelijoilla olla hyvinkin erilaiset.

Saskyn lähihoitajakoulutuksessa on tarjolla useita eri osaamisaloja: ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala, lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala, mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala, sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala sekä vammaistyön osaamisala.