4.3.2020 Tärkeät palvelut lähelle – digitaalisia terveyspalveluja pienten kylien asukkaille

Pohjoisen Pirkanmaan kylien yhdistykset edistävät alueen elinvoimaisuutta toteuttamalla valokuituhankkeita Ruovedellä, Juupajoella, Virroilla, Mänttä-Vilppulassa ja Ylöjärven Kurussa. Valokuituhankkeet mahdollistavat myös digitaalisten terveyspalvelujen tuonnin lähelle kylien asukkaita. Pihlajalinna ja ruovesiläinen ikäihmisten palveluasumiseen sekä ennaltaehkäisevään toimintaan keskittyvä Honkalakoti ry ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on kehittää monikanavaisten terveyspalvelujen tarjontaa pikkukylissä.

Honkalakoti ry:n ja Pihlajalinnan yhteistyön myötä pohjoisen Pirkanmaan alueen pieniin kyliin tuodaan nykyaikaisia monikanavaisia lääkäri- ja hoitajapalveluja sekä työterveyshuollon palveluja. Pihlajalinnan strategisten hankkeiden johtaja Juha Rautio kertoo, että nyt alkava yhteistyö mahdollistaa myös erilaisten kehityspilottien toteuttamisen. Keskiössä on aina palveluita käyttävä asiakas.

”Yhteistyösopimus on Pihlajalinnalle strategisesti tärkeä. Hanke on erinomainen esimerkki siitä, kuinka yksityinen toimija, kolmas sektori ja kunta kykenevät yhdessä laittamaan voimavaransa ja osaamisensa palvelemaan kuntalaisia ja vahvistamaan sekä tukemaan kuntien elinvoimaisuutta”, Rautio sanoo.

”Tuotamme sosiaali- ja terveyspalveluita kymmenissä kunnissa, jotka sijaitsevat maakuntakeskusten ulkopuolella ja joissa on löydettävä ja kehitettävä kuntalaisen arkea tukevia ratkaisuja. Honkalakodin Voimanpesä-hanke onkin ainutlaatuinen, ja uskomme myös itse oppivamme tässä paljon. Arvostamme mahdollisuutta olla mukana kehittämässä isojen ja pienempien kylien asukkaille heille tärkeitä palveluita nykyaikaisin keinoin, yhdessä muiden toimijoiden kanssa.”

Mukana yhteistyössä on myös muun muassa tamperelainen Physiotools, joka toimittaa kylätalojen käyttöön uusia palveluja, joiden avulla esimerkiksi liikuntaryhmiä pystytään toteuttamaan samanaikaisesti useassa kylässä. Ammattilaisen laatimia harjoitusohjelmia voidaan hyödyntää niin ryhmäliikuntaan kuin yksilökuntoutukseen kylätaloissa. Ammattilainen voi esimerkiksi ohjata harjoittelua etänä videoyhteyden ja mallivideoiden avulla.

Ruoveden kunnan muutosjohtaja Heidi Tanhua toteaa, että viime aikoina julkisessa keskustelussa on keskitytty pitkälti siihen, voidaanko väestön vähentyessä eri alueilla enää tarjota palveluja samalla volyymilla.

”Ensisijaisesti tulisi keskittyä siihen, kuinka nykyisiä toimintatapoja pitää muuttaa, jotta palvelujen saatavuus ja saavutettavuus pystytään turvaamaan myös jatkossa”, Tanhua sanoo.

”Palveluja pitää räätälöidä alueen ja asiakkaiden lähtökohtiin sopiviksi sekä ottaa käyttöön myös uusia monikanavaisia toimintamalleja. Eri toimijoiden yhteistyöllä ja aktiivisuudella on valtavan suuri merkitys palvelujen kehittymisessä.”

Nopeat tietoliikenneyhteydet ovat rakentuneet kylien yhdistysten, Pohjois-Hämeen puhelin Oy:n ja kuntien hyvällä yhteistyöllä sekä ELY-keskuksen ja Leader-ryhmä PoKo:n rahoituksella.

Lisätietoja:

Heidi Tanhua
muutosjohtaja, Ruoveden kunta
0400 189 080
[email protected]

Juha Rautio
johtaja, strategiset hankkeet, Pihlajalinna
040 828 1269
[email protected]

Tuija Järvinen
johtaja, Honkalakoti
044 722 4421
[email protected]

Mika Huotari
toimitusjohtaja, Physiotools
040 589 6767
[email protected]