6.6.2018 Tutkimus löysi työterveyden sairaanhoitoa käyttävien kärkivaivat

Työterveyshuollon sairaanhoidon palveluiden runsas käyttö liittyy tuki- ja liikuntaelimistön sairauksiin sekä mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöihin.

Työterveyshuollon sairaanhoidon palveluita käyttävät paljon erityisesti naiset, teollisuudessa tai sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä suurissa ja keskisuurissa yrityksissä työskentelevät. Ikä ei vaikuta merkittävästi suurkuluttajuuteen.

Tulokset ilmenevät tutkimuksesta, joka perustuu Pihlajalinna Työterveyden potilaskertomusaineistoon vuodelta 2015. Tutkimuksessa työterveyshuollon sairaanhoidon palveluiden suurkuluttajiksi määriteltiin 10 % palveluita eniten käyttäneistä potilaista. Tällöin suurkulutus tarkoitti vähintään kahdeksaa käyntikertaa vuoden aikana. Tutkimuksessa oli yhteensä 31 960 potilasta, joista 3617 täytti suurkuluttajan määritelmän. Ylimmän kymmenyksen käynnit muodostivat 36 % kaikista käynneistä tutkimusvuonna.

Terveyspalveluiden suurkuluttajuus on kansainvälisesti ja kansallisesti merkittävä ilmiö: jopa 40 % perusterveydenhuollon käynneistä on ylimmän kymmenyksen tekemiä. Työterveyshuollon sairaanhoidossa tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet ja mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt korostuivat enemmän kuin aiemmissa tutkimuksissa, joita on tehty perusterveydenhuollon puolella. Tämä on merkittävää, koska nämä sairausryhmät aiheuttavat valtaosan sairauspoissaoloista ja työkyvyttömyydestä. Jatkossa tulee selvittää miten palveluiden runsas käyttö on yhteydessä sairauspoissaoloihin ja työkyvyttömyyteen.

Tampereen yliopiston, Pihlajalinnan ja Työterveys Wellamon yhteishanke Työterveyshuollon sairaanhoidon kehittäminen varhaisen työkyvyn tuen tehostamiseksi on osa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa ja STM:n koordinoimaa hanketta Työterveyshuollon vaikuttavuus ja sen indikaattorit. Pihlajalinnan Pirkanmaan alueen vastaava työterveyslääkäri Tiia Reho toimii hankkeessa hankeasiantuntijana ja tekee aiheesta väitöskirjaa.

Julkaisu

Tiia Reho, Salla Atkins, Nina Talola, Mervi Viljamaa, Markku Sumanen, Jukka Uitti. Frequent attenders in occupational health primary care: A cross-sectional study. Scandinavian Journal of Public Health.

Lisätiedot

www.uta.fi/ttavain
Hankeasiantuntija Tiia Reho, puh. 050 451 2123, tiia.reho(at)pihlajalinna.fi / tiia.reho(at)uta.fi
Projektipäällikkö Tiina Jarvala, puh. 050 318 7787, tiina.jarvala(at)uta.fi
Professori Jukka Uitti, puh. 050 318 7359, jukka.uitti(at)uta.fi