22.3.2022 Vastuullisuus vaikuttaa Pihlajalinnan rahoituksen hintaan

Rahoitusneuvottelut vauhdittivat Pihlajalinnan vastuullisuustavoitteiden asettamista. Yhtiön vastuullisuustavoitteet vaikuttavat nyt lainamarginaalin tasoon.

Pihlajalinna on allekirjoittanut 200 miljoonan euron syndikoidun, lainasta ja luottolimiitistä koostuvan sopimuksen, jonka lainamarginaali on sidottu yhtiön vastuullisuustavoitteisiin. Lainasta maksettava marginaali määräytyy osin sen mukaan, saavuttaako yhtiö vastuullisuusstrategiassa asettamansa tavoitteet potilastyytyväisyyteen, henkilöstön sitoutumiseen ja hoidon saavutettavuuteen liittyen niille asetetussa määräajassa. Mikäli yhtiö saavuttaa tavoitteensa, marginaali laskee. Jos tavoitteita ei saavuteta, lainan marginaalia nostetaan.
– Toimintamme vastuullisuus sekä laadukas, vaikuttava asiakaspalvelu on ollut liiketoimintamme ytimessä alusta lähtien. Uudesta rahoitussopimuksestamme käymämme keskustelut pankkisyndikaatin kanssa ovat kannustaneet meitä konkretisoimaan vastuullisuustyötämme ja -tavoitteitamme pidemmällä aikavälillä. Meille vastuullisuus on johdonmukaisia tekoja kestävän kehityksen puolesta joka päivä ja haluamme osaltamme olla mukana kehittämässä näkyviä toimintamalleja liiketoiminnan vaikutusten huomioimiseen ja niiden kehittämiseen. Uusi rahoituspakettimme mahdollistaa strategian mukaisen laajentumisemme tulevina vuosina ja näimme tämän hyvänä mahdollisuutena kytkeä myös laajempi vastuullisuustyömme rahoituskokonaisuuteemme läpinäkyvien mittareiden ja tavoitteiden kautta, sanoo Pihlajalinnan toimitusjohtaja Joni Aaltonen.

Danske Bank näkee kiinnostuksen kestävään ja vastuullisuustavoitteisiin sidottuun rahoitukseen kasvaneen vahvasti viime vuosina.

– Valtaosa suomalaisten suuryritysten uusista syndikoiduista lainoista on nyt vastuullisuustavoitteisiin sidottuja. Meistä on hienoa, että me rahoittajana olemme aktiivisessa roolissa edistämässä yritysten ja siten koko yhteiskunnan kestävää siirtymää, arvioi Danske Bank -konsernin kestävästä rahoituksesta vastaava johtaja Samu Slotte.

Perinteiset rahoitusneuvottelut ovat nykyään yhä useammin myös keskusteluita siitä, mitkä ovat yhtiön toiminnan ja toimialan kannalta oleellisia vastuullisuuden osa-alueita.

– Lainan marginaaliin sidottavien vastuullisuustavoitteiden tulee olla mitattavia ja yrityksen toimialakohtaisen kestävyysagendan mukaisesti olennaisia, niin vastuullisuuden kuin taloudellisenkin näkökulman osalta. Tavoitteiden tulee myös olla riittävän kunnianhimoisia, jotta ne kannustavat yritystä kehittämään toimintaansa, Samu Slotte päättää.

Danske Bank toimi syndikoidun lainan pääjärjestäjänä, vastuullisuuskoordinaattorina sekä agenttina.