8.11.2018 Kuusiolinna Terveyden kaikissa hoivakodeissa käytössä Doctagonin vastuulääkärimalli

Kuusiolinna Terveyden kymmenessä hoivakodissa otetiin käyttöön Doctagonin vastuulääkärimalli ikäihmisille syksyllä 2018. Vastuulääkärimallissa jokaiselle yksikölle on nimetty oma ikäihmisten hoitoon perehtynyt vastuulääkäri, joka vastaa koko yksikön lääketieteellisestä hoidosta. Vastuulääkärimalli muodostuu etäkonsultaatiosta sekä kolmen kuukauden välein tapahtuvasta lääkärin kierrosta yksikössä.

Vastuulääkärimallilla tavoitellaan hoivakotien asiakkaiden hyvää ja turvallista hoitoa heidän omassa asumisympäristössään. Samalla malli vähentää ikäihmistä kuluttavia päivystyskäyntejä, kuljetuksia ja osastojaksoja. Mallin odotetaan myös vähentävän turhia akuuttikäyntejä Kuusiokuntien terveyskeskuksissa - näin resurssit voidaan vapauttaa muun vastuuväestön hoitoon.

−Mallin ansiosta alueelle on saatu lisää lääkäriresurssia ja työaikaa vapautuu käytettäväksi toisaalle. Kiireelliset ja virka-ajan ulkopuoliset konsultaatiot ohjautuivat aiemmin Kuusiolinna kiirevastaanoton lääkärille. Myös reseptien uusinnat pyritään jatkossa hoitamaan Doctagonin vastuulääkärin toimesta, Kuusiolinna Terveyden ikäihmisten palveluiden vastuulääkäri Karoliina Liski kertoo.

Lääkäri tavoitettavissa ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä

Vastuulääkäripalvelun alkaessa jokainen hoivakodin asiakas tutkitaan perusteellisesti. Lähtötilanteen tutkimuksen tavoitteena on asiakkaaseen tutustuminen, lääkityksen saattaminen ajan tasalle, hoitosuunnitelmien päivittäminen ja asiakkaan hoitotahdon kartoittaminen. Myös omaiset voivat osallistua asiakkaan alkutarkastukseen. Vastuulääkäri on tavoitettavissa ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä. Doctagonin vastuulääkäri lähettää asiakkaan tarvittaessa jatkotutkimuksiin esimerkiksi kiirevastaanotolle, kotisairaalaan tai erikoissairaanhoitoon.

Hoivakoteihin on lisäksi sijoitettu akuuttien sairauksien tutkimiseen tarvittavaa laitteistoa, jotta päivystysaikanakin voidaan lääkärin määräyksestä ja asiakasta siirtämättä ottaa ja tutkia laboratorionäytteitä. Aiempaa paremmat tutkimusmahdollisuudet mahdollistavat nopean hoidon aloittamisen asiakasta siirtämättä niissä tapauksissa, joissa asiakkaan tila ei edellytä siirtoa terveyskeskuksen tai sairaalan päivystykseen.

Lääkäri liikkuu, ei asiakas

Aikaisemmin hoivakotien asiakkaiden konsultaatiot ovat ohjautuneet joko omalääkärille, terveysaseman kiirevastaanoton lääkärille tai ilta-, viikonloppu- ja yöaikaan Alavuden terveysaseman ympärivuorokautiselle vastaanotolle. Siirtymiset ja sairaalaolosuhteet rasittavat hoivakodissa asuvaa vanhusta, joka voi kotiin palattuaan olla jopa lähtötilannetta huonommassa kunnossa. Doctagonin vastuulääkärimallin riittävällä lääkärituella ja lääkärin ympärivuorokautisella saatavuudella voidaan välttää jopa kolme neljästä akuuttivastaanoton käynnistä.

Kuusiolinna Terveyden ikäihmisten palvelujohtaja Marika Nevanpää on tyytyväinen vastuulääkärimalliin. Käyttöönotto on Nevanpään mukaan sujunut hienosti kaikkien hoivakodin osalta.

−Prosessi vastuulääkärimallin käyttöönotosta aloitettiin juhannusviikolla, ja syyskuun alussa se oli käytössä kaikissa yksiköissä. Tiukasta aikataulusta huolimatta työtä on tehty hyvällä fiiliksellä, Nevanpää kiittää.

Koko hoitohenkilökunta on koulutettu vastuulääkärimalliin ja järjestelmän käyttöön. Yksiköt konsultoivat aina ensisijaisesti Doctagonin vastuulääkäriä. Välitöntä hoitoa tai ensiapua vaativat tilanteet hoidetaan luonnollisesti edelleen päivystyksessä. Nevanpää mainitsee, että malli vapauttaa hoivakodeissa kiertäneiden lääkäreiden työaikaa muiden asiakasryhmien hoitamiseen.

−Olemme laskeneet, että vastuulääkärimallin käytön myötä vapautuu 90 - 100 lääkärityötuntia enemmän kuukaudessa perusterveydenhuollon vastaanottoihin. Samalla päällekkäinen työ vähenee merkittävästi.