7.9.2018 Tutkimuksen mukaan työterveysneuvottelut vähentävät sairauspoissaoloja ja edistävät työn konkreettisia muutoksia

Työterveysneuvotteluja pidetään erityisesti niiden työntekijöiden kanssa, joilla on sairauspoissaoloja tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien sekä mielenterveyden häiriöiden vuoksi. Työterveysneuvotteluissa sovitaan joka kolmannen työntekijän kohdalla konkreettisista työnkuvan muutoksista ja joka neljännen kohdalla työajan muutoksista. Neuvottelun jälkeen sairauspoissaolokerrat sekä sairauspoissaolojen kesto vähenivät.

Tulokset käyvät ilmi Tampereen yliopiston ja Pihlajalinna työterveyden tutkimuksesta, joka perustuu Pihlajalinnan potilaskertomusaineistoon vuosilta 2013–2015. Tutkimuksessa analysoitiin 1926 työterveysneuvottelua, joissa oli mukana 1223 potilasta. Neuvotteluita käytiin kaiken ikäisten työntekijöiden kanssa, mutta eniten yli 45-vuotiaiden kanssa. Neljänneksellä neuvotteluihin osallistuneista ei ollut sairauspoissaoloja ennen neuvottelua, kolmanneksella sairauspoissaolo oli kestänyt yli 90 päivää.

Tutkimus on ensimmäinen, jossa kuvataan neuvotteluiden osallistujia ja neuvotteluissa tehtyjä päätöksiä sekä neuvotteluiden yhteyttä sairauspoissaoloihin. Työterveysneuvottelut ovat keskeinen yhteistyön tapa työterveyshuoltojen, työntekijöiden ja työnantajien välillä. Neuvottelu järjestetään, kun huoli työntekijän työkyvystä tai työssä selviämisestä herää. Työterveysneuvottelussa keskustellaan työkyvystä sekä työn muutoksista. Sairauksia tai niiden hoitoa ei ole tarkoitus käsitellä. Tutkimushankkeessa on kehitetty neuvottelumuistiopohja neuvotteluiden ratkaisukeskeisen lähestymistavan tukemiseksi ja neuvotteluiden laadun seuraamiseksi (www.uta.fi/ttavain). Toinen neuvottelumuistiopohja tehtiin yhteistyössä Työterveysneuvottelu työhön paluun tuessa -hankkeen kanssa (www.ttl.fi/tyoterveysneuvottelu).

Tampereen yliopiston, Pihlajalinnan ja Työterveys Wellamon yhteishanke Työterveyshuollon sairaanhoidon kehittäminen varhaisen työkyvyn tuen tehostamiseksi on osa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa ja STM:n koordinoimaa hanketta Työterveyshuollon vaikuttavuus ja sen indikaattorit.

Julkaisu
Tiia Reho, Salla Atkins, Nina Talola, Ulla Ojajärvi, Markku Sumanen, Mervi Viljamaa, Jukka Uitti: Työterveysneuvottelut työssä jatkamisen tukena – kuvaileva tutkimus. Suomen Lääkärilehti 2018;73(36), 1948–1953.

Lisätiedot
www.uta.fi/ttavain
Hankeasiantuntija Tiia Reho, puh. 050 451 2123, tiia.reho(at)pihlajalinna.fi / tiia.reho(at)uta.fi
Projektipäällikkö Tiina Jarvala, puh. 050 318 7787, tiina.jarvala(at)uta.fi
Professori Jukka Uitti, puh. 050 318 7359, jukka.uitti(at)uta.fi